Stichting BVI®
Burgemeester Vitringalaan 14
3851 PM  Ermelo
T: 0341-844038
E: info@stichtingbvi.nl
Klik hier voor het Keurmerk Integriteitzorg
Home Wie zijn wij? Onze visie De BVI® methode Ons aanbod INN Contact Sponsors

WERKEN IN EEN INTEGERE ORGANISATIE


Integriteit is een voorwaarde voor kwaliteit en duurzaamheid; zowel voor een persoon, een relatie, als een organisatie.
Hoe veilig en integer is uw organisatie? Kunnen mensen van elkaar op aan? Wordt er doelmatig en duurzaam gewerkt? Zijn medewerkers gemotiveerd en tevreden en doen zij met plezier hun werk? Voelen klanten zich integer behandeld?
Als dat zo is dan heeft u het getroffen. U werkt dan in een integere organisatie en dat wilt u graag zo houden.


Wat verstaan wij onder integriteit?

Integriteit betekent letterlijk heelheid. De heelheid van jezelf, de ander, de organisatie en de wereld waarin we wonen. Dat bereik je door er goed voor te zorgen.
Niet integer gedrag begint meestal klein. Dit grijze gebied bestaat uit roddelen, te laat komen, iemand buitensluiten, informatie achterhouden, oneerlijkheid en manipuleren. 
Elke medewerker ervaart een integere bedrijfsvoering als positief. Totdat er iets gebeurt dat afbreuk doet aan de integriteit. Dan worden alle medewerkers daar negatief door beïnvloed.
Dit is het moment waarop een professionele interventie veel ellende kan voorkomen. 

Neem op dat moment contact met ons op voor een deskundig advies!

Het belang van integriteit

Het ontwikkelen en managen van integriteit is belangrijk voor alle lagen in een organisatie. Het bevordert de samenwerking, productiviteit, creativiteit en loyaliteit van medewerkers. Het bepaalt in belangrijke mate het imago van een organisatie, afdeling of product. Bovendien heeft het een positieve invloed op het werkklimaat en de bedrijfsresultaten.

Een gedragscode is de helft van de oplossing

Het managen van integriteit staat steeds meer in de belangstelling.
Sinds januari 2003 zijn overheidsinstellingen verplicht een integriteitbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste overheidsinstellingen werken met een gedragscode. Hiermee creëert u wèl veiligheid, maar geen integriteit. Voor het bevorderen van integriteit is meer nodig.

Gedragsbeinvloeding is de andere helft

Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats vanuit de faculteiten bedrijfskunde, bestuurskunde en rechten. En ook filosofen bestuderen integriteit. De waarde daarvan is groot. Toch komt al die kennis en informatie pas tot zijn recht als er een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete do’s & dont’s. Die vertaling maken wij voor u. Niet vanuit de bedrijfskunde, bestuurskunde of juridische kennis maar vanuit het vakgebied van de gedragsbeinvloeding. Integriteit zit immers tussen je oren.

Integriteit bevorderen

De vraag is natuurlijk: "hoe gaat u met het thema integriteit om in uw organisatie?"
Om integriteit te bevorderen is het effectiever om van het onderwerp veiligheid en integriteit een terugkerend thema te maken. Op die manier worden mensen zich bewust van het belang ervan.
Dat werkt preventief!


verder naar de BVI® methode