Stichting BVI®
Burgemeester Vitringalaan 14
3851 PM  Ermelo
T: 0341-844038
E: info@stichtingbvi.nl
Klik hier voor het Keurmerk Integriteitzorg
Home Wie zijn wij? Onze visie De BVI® methode Ons aanbod INN Contact Sponsors

IN DE PRAKTIJK BEWEZEN

De BVI® methode is jarenlang getoetst in de gezondheidszorg en in het onderwijs, situaties waar integriteitschendingen aan de orde van de dag zijn.
Wij hebben leidinggevenden geleerd met herstelgedrag te reageren op integriteitschendingen. Medewerkers gingen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en ondersteunden elkaar. Het ziekteverzuim daalde en het klimaat op de afdeling werd veiliger.

Met subsidie van het Ministerie van Onderwijs hebben we docenten getraind in de BVI® methode. Leerlingen kregen geen straf na een integriteitschending. Nee, zij hadden iets goed te maken en kregen een mentor toegewezen om hen dat te leren. Zij moesten het vertrouwen in de relatie met de docent en hun medeleerlingen weer herstellen. Dat kon door krediet op te bouwen: bijvoorbeeld, door een appeltaart voor de hele klas te bakken en die uit te delen.

Het effect

Onvoldoendes werden voldoendes, onhandelbare klassen werden gezellig, docenten konden weer les geven in plaats van orde te bewaken, het verzuim onder docenten nam af. Lesgeven werd weer leuk. En af en toe werd er appeltaart gegeten.