Stichting BVI®
Burgemeester Vitringalaan 14
3851 PM  Ermelo
T: 0341-844038
E: info@stichtingbvi.nl
Klik hier voor het Keurmerk Integriteitzorg
Home Wie zijn wij? Onze visie De BVI® methode Ons aanbod INN Contact Sponsors


Wat doet u op het moment dat er een integriteitschending plaatsvindt?

Tolereren?
Maar waar ligt dan de grens? Als u niet ingrijpt kan dat averechts werken.

Sanctioneren?
Wanneer u besluit om te sanctioneren is ‘aanspreken’ de eerste stap. Hoe doe je dat op een professionele manier? En daarna? Geeft u een officiële waarschuwing, maakt u een aantekening in het personeelsdossier, zet u iemand uit zijn functie, besluit u tot overplaatsing of doet u aangifte met alle openbaarheid en imagoschade als gevolg? U bestrijdt daarmee wel de symptomen maar niet de oorzaak.

Ervan leren!!!
Een derde optie is: ervan leren. Een lerende organisatie levert vooral winst en winnaars op. Wij maken van integriteitschendingen in het grijze gebied een positieve leerervaring. Zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Niet op basis van het strafrecht maar op basis van herstelrecht.
Medewerkers die herstelbare fouten maken hebben het recht de schade te herstellen. Daarmee blijven waardevolle mensen voor de organisatie behouden en je bevordert de mentale veiligheid. Dit werkt preventief omdat mensen in een veilige omgeving eerder hun fouten durven te erkennen.

Wij gaan nog een stapje verder
Met onze aanpak kunt u integriteitschendingen voorkomen. Hoe? Niet alleen door het goede voorbeeld te geven maar ook door een integere bedrijfszorg.

Wat gaat u ervan merken?
U werkt in een integere organisatie waar medewerkers zich betrokken voelen, mee doen, creatief en flexibel zijn en trots zijn op hun werk. Daardoor neemt het verzuim af, zijn er minder arbeidsconflicten en voelen medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd.

Is uw bedrijfszorg op orde?
Wij beschikken over een instrument om de kwaliteit van de bedrijfszorg te meten.
Dat geeft inzicht op welke aspecten winst is te behalen. 
Samen met u brengen wij de bedrijfszorg op orde. Uw organisatie komt dan in aanmerking voor het Keurmerk Integriteitzorg®.


verder naar ons aanbod